Tràmit de participació i consulta

Per acord de l’Ajuntament Ple, de data 27 de març de 2018, es va aprovar el tràmit de participació i consultes de la versió preliminar del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi d’Alfarp, (Ordenació Estructural), en compliment de l’establit en l’art. 53 de la Llei 5/2014, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i paisatge. El que es fa públic, als efectes oportuns.

ca
es_ES ca