SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE SALUT PÚBLICA 2020

El municipi d’Alfarp és un dels municipis valencians beneficiaris de les ajudes de la Diputació de València per a dur a terme campanyes de Salut Pública en matèria de prevenció i foment de salut per a aquest 2020.
Concretament Alfarp, ha rebut una subvenció per import de 1.068,69 € per a desenvolupar un programa per a la desratització, desinsectació i desinfecció d’edificis municipals i del clavegueram.
Es tracta d’una campanya que es realitza des dels últims anys i que la Diputació de València promou entre els ajuntaments de municipis de la província i entitats locals menors amb població no superior a deu mil habitants.

ca
es_ES ca