Mesures excepcionals COVID-19

Atenent a les circumstàmcies excepcionals i al Decret d’Estat d’Alarma per la gestió de la crisi sanitària, l’Alcalde d’Alfarp, Santiago Cervera, ha dictat una resolució per garantir la prestació de serveis públics al temps que la salut dels empleats públics i el dret a la conciliació familiar.

De manera que: 

  • Es limita la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament d’Alfarp a aquells que siguen estrictament necessaris.
  • Es prioritza l’atenció telefònica i telemàtica en la seu electrònica municipal: S’establix l’atenció presencial de 9.00 a 14.00 hores a través de torns rotatoris per a garantir la prestació del servei, atenent presencialment prèvia cita telefònica, controlant-se l’accés de les persones interessades i els empleats municipals mantenint la distància de seguretat d’almenys un metre a fi d’evitar possibles contagis.
  • Per part dels empleats públics, es deurà treballar per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran d’estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això siga possible
  • Se suspén la convocatòria i la celebració del Ple ordinari corresponent al mes de març de 2020, i de la Comissió Informativa Permanent prèvia, previstes per als dies 23 i 30 de març de 2020
ca
es_ES ca