Localització

Municipi situat a la Vall dels Alcalans, creuat pel riu Magre pel sector més occidental del terme. El territori és de superfície irregular, sense altures destacades, està drenat per diversos barrancs. Excepte per la part sud l’envolten muntanyes de petita elevació. El terreny és calcari i amb argila en unes quantes zones. La vegetació és escassa, principalment de muntanya baixa i espart. El riu Magre, que creua el terme de Nord a Sud, serveix en part de límit amb Catadau. Al paratge de la Falaguera brolla la font de la Mola, d’aigües molt apreciades per a la curació de malalties hepàtiques i renals.

Els cultius de secà estan dedicats a garroferes, oliveres, ametllers. En el regadiu es conrea majoritàriament bresquilla, caqui i taronges. El reg s’efectua amb aigües de les sèquies d’Alfarb, d’Alèdua, d’Alginet, i amb aigües procedents de pous. La construcció del pantà de Forata va beneficiar molt als regs. El poble està situat al marge dret del riu Magre, molt a prop de Llombai i Catadau, amb els quals gairebé formen un sol nucli urbà. Prop del riu està el castell d’Aledua. Aquesta torre, en 1353 va ser venuda per una filla de Pere el Cerimoniós a Pere Centelles. Va formar part del marquesat de Llombai i en l’expulsió dels moriscos, en 1609, va quedar despoblada. En 1611 Carlos Borja ho va repoblar amb 32 famílies. En juliol es celebren les festes a Sant Jaume Apòstol, patró del poble, i a Sant Roc. Els habitants rebem el nom d’alfarbins.

ca
es_ES ca