Concessió de les ajudes a les persones autònomes, microempreses i petites empreses.

Mitjançant resolucions de l’Alcaldia que s’adjunten números 275 de 31.07.2020 i 289 de 03.09.2020 s’ha aprovat la concessió de les ajudes destinades a fer costat a les persones autònomes microempreses i petites empreses per a fer front als efectes originats per la COVID-19.

El que es publica per a coneixement general i a l’efecte del que es disposa en la Base 5a de les reguladores de les ajudes.

descarrega l’Anunci

descarrega la Resolució nr 275

descarrega la Resolució nr 289

Deixa un comentari

ca
es_ES ca