Avalem Joves Plus: Contractacions

AVALEM JOVES PLUS 2019

 • Contractacions EMCUJU: 1

 • Contractacions EMPUJU: 1

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

Subvenció obtinguda: 14.230,44 €.

Nombre de contractes: 1.

Durada del contracte: Des del 7 d’octubre de 2019 al 6 d’octubre de 2020.

Tipus de contracte: Contracte en pràctiques.

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

Administrativa: 1 persona

Realització de treballs tècnic administratius que comporten una especial complexitat o que requereixin una especial adaptació de mètodes.

Col·laboració en la preparació i realització de treballs en l’àmbit de la secretaria aportant els seus coneixements.

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

Subvenció obtinguda: 21.058,63 €.

Nombre de contractes: 1.

Durada del contracte: Des del 14 d’octubre de 2019 al 13 d’octubre de 2020.

Tipus de contracte: Contracte de treball temporal.

Operari de  neteja.

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

Neteja d’edificis.

Neteja de via pública.

Manteniment d’espais públics.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

UNITAT Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social).

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/queUafse/index.html

 

AVALEM JOVES PLUS 2018

 • Contractacions EMCUJU: 1
 • Contractacions EMPUJU: 2

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 13.609,73 €
 • Nombre de contractes: 1
 • Durada del contracte: Des del 6 d’agost de 2018 al 5 d’agost de 2019
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Administrativa: 1 persona
  • Realització de treballs tècnic administratius que comporten una especial complexitat o que requereixin una especial adaptació de mètodes.
  • Col·laboració en la preparació i realització de treballs en l’àmbit de la secretaria aportant els seus coneixements.

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 52.880,32 €
 • Nombre de contractes: 2
 • Durada del contracte: Des del 6 d’agost de 2018 al 5 d’agost de 2019
 • Tipus de contracte: Contracte de treball temporal

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Operari de neteja: 1 persones
  • Neteja d’edificis
  • Neteja de via pública
  • Manteniment d’espais publics

 

 • Peó múltiple: 2 persones
  • Operacions bàsiques d’obra pública
  • Aplicació de pintura a murs de tancament d’espais públics
  • Suport en les activitats exercides per la Brigada Municipal
  • Adecentamiento i organització de magatzems.
  • Operacions bàsiques de jardineria
  • Tasques de poda
  • Tasques de desbrossamen

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

 

AVALEM JOVES PLUS 2017

 • Contractacions EMCUJU: 1
 • Contractacions EMPUJU: 2

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 18.522,00 €
 • Nombre de contractes: 1
 • Durada del contracte: Des de l’1 d’agost de 2017 al 31 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Administrativa: 1 persona
  • Realització de treballs tècnic administratius que comporten una especial complexitat o que requereixin una especial adaptació de mètodes.
  • Col·laboració en la preparació i realització de treballs en l’àmbit de la secretaria aportant els seus coneixements.

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 34.150,32 €
 • Nombre de contractes: 2
 • Durada del contracte: Des de l’1 d’agost de 2017 al 31 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte de treball temporal

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Operari de neteja: 2 persones
  • Neteja d’edificis
  • Neteja de via pública
  • Manteniment d’espais publics

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

ca
es_ES ca