Concessió de les ajudes a les persones autònomes, microempreses i petites empreses.

Mitjançant resolucions de l’Alcaldia que s’adjunten números 275 de 31.07.2020 i 289 de 03.09.2020 s’ha aprovat la concessió de les ajudes destinades a fer costat a les persones autònomes microempreses i petites empreses per a fer front als efectes originats per la COVID-19. El que es publica per a coneixement general i a l’efecte del que es …

[+]Concessió de les ajudes a les persones autònomes, microempreses i petites empreses.

ca
es_ES ca